För att kunna registrera ett aktiebolag med 25 000 kronor i aktiekapital måste det vara stiftat från och med den 1 januari 2020 och framåt. Om företaget är bildat före den 1 januari 2020 gäller de gamla reglerna för aktiekapital, dvs. företaget måste då ha ett aktiekapital på lägst 50 000 kronor. Befintliga bolag kan dock sänka ditt aktiekapital till 25 000 kronor i och med regeländringen.

Tanken med att sänka aktiekapitalet är att göra företagsformen aktiebolag mer tillgänglig för den som vill starta ett företag.

Källa: Bolagsverket