fbpx

 

Skatteverket har informerat om myndighetens insatser mot fel, fusk och brottslighet under år 2020. Årets kontroller avser insatser mot: 

  • Internationell kontroll och penningtvätt
  • Privata kostnader och oredovisade förmåner
  • Identitetsrelaterat fusk och välfärdsbrottslighet
  • Svartarbete och andra brott i arbetslivet

Städbranschen – städ i offentliga lokaler, är en ny bransch som Skatteverket kommer att granska i år. Då städningen oftast sker bakom låsta dörrar under kvällstid och i vissa fall utförs av illegal arbetskraft, är detta en bransch som kan vara svår att kontrollera. 

Man kommer även särskilt att kontrollera dyra bilar med höga förmånsvärden och andra privata och höga kostnader som företag har.