Vi önskar dig en trevlig sommar

Vi önskar dig en trevlig sommar

Vi är otroligt tacksamma för alla fina kundsamarbeten under det första halvåret och gläds åt den kraft som företagare runt om i hela Sverige har visat upp, och vi ser fram emot andra halvan av året. Under sommaren har vi kontoret bemannat men med begränsad...
Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Regeringen föreslår att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget gör aktiebolagsformen mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. Förslaget främjar företagande, särskilt...
Prisbasbeloppen för 2020 är fastställda

Prisbasbeloppen för 2020 är fastställda

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 47 300 kronor respektive 48 300 kronor för år 2020. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning...