fbpx

Nya stödnivåer för korttidsarbete 

Ansökan om stöd för korttidsarbete öppnade den 7 april, stödet är möjligt att söka retroaktivt två månader bakåt i tiden, dock tidigast den 16 mars. Den 14 april presenterade regeringen ett förslag till ändring i lagen för stödet. Förslaget innebär att under månaderna maj, juni och juli är det möjligt att söka stöd för upp till 80 procent av arbetstiden istället för dagens 60 procent. Ändringen gäller både för de som redan har sökt stödet och för de som söker framgent.

Du som ska söka stöd före lagändringen träder i kraft söker fortsatt stödet på nuvarande nivåer, det vill säga 20, 40 eller 60 procent. Justering av stödnivån äger rum efter lagändringen.

Läs mer om korttidsarbete hos växtverket här. 

Frågor och svar

På länken nedan kan du få svar på de vanligaste frågorna om korttidsarbete. Dessa uppdateras i takt med att ny information kommer ut. 

Klicka här för att komma till frågor och svar. 

Avsättning till periodiseringsfond i deklarationen 2020

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. För dig som driver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag har regeringen bestämt att ändra reglerna för periodiseringsfonder.

Reglerna innebär att du i din deklaration för 2020 kan sätta av 100 procent av din skattepliktiga vinst för år 2019 i en periodiseringsfond, dock högst 1 miljon kronor. Avsättningen till periodiseringsfonden kommer du sedan att kunna kvitta mot dina framtida förluster. För många företagare innebär det att den skattepliktiga vinsten därmed sätts ned till noll kronor. Detta är ett alternativ till de vanliga reglerna som finns kvar.

Här kan du läsa mer om periodiseringen.

Lokalt stödpaket

Till följd av spridningen av coronaviruset har flera näringar i Tranås drabbats hårt. Många verksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och en oro för vad detta kan komma att medföra. De verksamheter som drabbas hårdast sysselsätter många personer och kommunledningen ser att det krävs flera olika åtgärder för att undvika konkurser och stora uppsägningar. För att underlätta för företag i Tranås kommer kommunen att ge uppskov för kommunala tillsyns- och tillståndsavgifter. 

Bor du inte i Tranås kommun rekommenderar vi er att kolla vad som gäller i just din kommun. 

På Tranås Kommuns hemsida kan du läsa mer om stödpaketet. 

Vård av barn (VAB)

Om ditt barn är sjukt eller är smittbärare kan du få ersättning för VAB om du måste vara hemma för att ta hand om ditt barn. Du kan också få ersättning om det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta.

Du kan inte få ersättning för VAB om du håller ditt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra. I dagsläget kan du inte heller få ersättning om förskolan eller skolan är stängd. 
Dock har regeringen föreslagit en tillfällig regeländring som kan ge rätt till ersättning när förskolor och skolor stänger. Ersättningen blir cirka 90 % av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt. Enligt förslaget ska det här börja att gälla från och med den 25 april.

Hos försäkringskassan kan du läsa mer om VAB. 

Ersättning för sjuklönekostnader

Regeringen har tagit beslut om att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Staten tar hela sjuklönekostnaden som arbetsgivaren har i april och maj. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.

Försäkringskassan kommer att besluta om ersättningen månadsvis, snarast efter att arbetsgivarna har lämnat sin arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Den första krediteringen kommer därmed att göras efter den 12 maj 2020.

Läs mer om sjuklönekostnader här.

Läkarintyg

Om du är sjuk behöver du inte ha ett läkarintyg förrän efter dag 21, när du ansöker om sjukpenning.

I vanliga fall behöver du lämna läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. Men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort.

Normalt sett behöver du som är anställd också lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan när du ansöker om sjukpenning från dag 15. Men Försäkringskassan har beslutat att du tillsvidare inte behöver visa något läkarintyg förrän efter dag  21, om du sjukanmält dig efter 13 mars.

Det innebär att Försäkringskassan i större omfattning kommer fatta tillfälliga beslut om att betala ut sjukpenning fram till dag 21 i sjukperioden. För att fatta ett slutligt beslut kan Försäkringskassan behöva begära in medicinsk information i efterhand. Den som får ett tillfälligt beslut kommer att få information om det.

Gäller det smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Här kan du läsa mer om vad som gäller hon försäkringskassan. 

Utlysningar – Alla aktuella stöd inom olika områden

Hos Tillväxtverket hittar du aktuella stöd inom olika områden. Där kan du se vilka utlysningar som är och planeras att öppna. Just nu finns det t.ex. checkar för digitalisering och internationalisering. Även bredbandsuthyrning, olika EU-stöd och medel till regionerna för regional planering är nu möjligt att ansöka om. 

Här hittar du fler aktuella utlysningar.