Enklare företagande

Vardagen som företagare består av väldigt många olika situationer, krav och administrativa behov som ofta ligger långt ifrån den kärnverksamhet som både drivkraften finns i och som lönsamheten genereras av. Som företagare är du oftast specialist inom din bransch men ofta är upplevelsen att inte tillräckligt mycket tid och fokus ges till kärnverksamheten. Vi är gärna ett naturligt stöd i vardagen och våra tjänster ger dig mer tid över.

Lönerutiner

I en djungel av regler och kollektivavtal hjälper vi er att hitta rätt. Vi kan sätta upp ett smart, molnbaserat och effektivt system för anställdas rapportering av tid och frånvaro med en inkluderad attesteringsfunktion som låter oss ta vid och upprätta lönespecifikationer och utbetalningslistor. Vi avslutar varje månad med en arbetsgivardeklaration på individnivå.

Fakturering, offert & order

Fakturering för utförda tjänster och sålda varor är en central rutin för de flesta företag. Vi kan vara behjälpliga med både rätt system och integrationer för att effektivisera processen samt att i vissa fall även hantera hela rutinen. En effektiv faktureringsrutin är viktigt för företagets kassaflöde.

Leverantörsfakturaskanning

Skanning av leverantörsfakturor är ett modernt, tidseffektivt och överskådligt sätt att hantera och attestera företagets inkommande underlag på. Vi kan erbjuda en anpassad lösning för detta med integration till flera olika ekonomisystem.

Påminnelse & inkasso

Är du bank åt dina kunder och har ni svårt att få till en hållbar rutin för att driva in förfallna kundfakturor? Vi kan hjälpa våra klienter med hantering av kundreskontran med tillhörande påminnelse- och inkassorutiner för att korta ner de dolda kredittiderna.

Ekonomibyrån tipsar

Vi önskar dig en trevlig sommar

Vi önskar dig en trevlig sommar

Vi är otroligt tacksamma för alla fina kundsamarbeten under det första halvåret. Vi har kontoret bemannat hela sommaren men med begränsad personalstyrka.

Fler förändringar med anledning av Covid-19

Fler förändringar med anledning av Covid-19

I detta inlägg har vi samlat ännu mer information till dig för att du ska hålla dig uppdaterad om Coronaviruset. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar.

Förändringar med anledning av Covid-19

Förändringar med anledning av Covid-19

I detta inlägg har vi samlat information till dig som företagare för att du ska hålla dig uppdaterad om den nya Coronaviruset. Här hittar du information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som kan vara viktiga för dig att känna till.

Kravet på aktiekapital är nu 25.000

Kravet på aktiekapital är nu 25.000

Den 28 november beslutade riksdagen att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks till 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020.

Ta nästa steg nu!