fbpx

Många företag har drabbats ekonomiskt av coronapandemin med övertalighet och ledig kapacitet som följd. Samtidigt finns det företag som fått mer att göra och som har svårt att snabbt få tag i den arbetskraft som de behöver.

Region Jönköping har skapat en Jobbmatchningsakut som företagare får ta del av. Jobbmatchningsakuten är en mötesplats för företag som har olika behov utifrån sin nuvarande situation. Målet är att matcha dessa behov och på så sätt bidra till att fler företag i länet tar sig igenom krisen. På detta sätt kan man alltså hjälpa varandra att skapa en jämnare bemanning.

Här kan du läsa mer om regionens jobbmatchningskut.