Vid årsskiftet trädde ett antal nya bestämmelser, lagar och förordningar på företags- och skatteområdet i kraft. Här är ett axplock. Via länken nedan hittar du en uttömmande sammanställning.

  • Värnskatten avskaffas
  • Ytterligare skattesänkning för personer över 65 år 
  • Sänkt reklamskatt
  • Sänkt skatt på drivmedel 
  • Höjd fordonsskatt på nya bilar som drivs med fossila bränslen
  • Lägre kapitalkrav vid start av aktiebolag
  • Höjd LAS-ålder
  • Riktålder förs in som ett nytt åldersbegrepp

Källa: Regeringen