fbpx

En heltäckande lösning för redovisning

För många företagare är bokföringsskyldigheten långt från deras kärnverksamhet. För oss är det kärnverksamheten. Vi strävar efter att hitta den bästa lösningen för ditt företag. Självklart skall redovisningen inkomma till myndigheterna i rätt tid och på rätt sätt, men den skall också framförallt vara informativ och en bra grund för företagarens beslutsfattande och utveckling. Med digitala arbetssätt och kommunikation förenklar vi för företagare och skapar en grund för konsultationer och mervärden för deras resor mot målen.

Bokföring

Bokföring är vår grundläggande tjänst och här vill vi arbeta smart och med fördel digitalt för att öka tillgängligheten för dig och skapa möjlighet till samarbete i samma system. Vi strävar efter att frigöra tid för dig och din verksamhet. Vi kan även hantera större delar av företagets administration likt en extern ekonomienhet eller som insourcad kompetens.

Bokslut & periodbokslut

Vi upprättar bokslut för alla företagsformer. Sköter ni den löpande bokföringen själva så kan vi upprätta årsbokslutet. Vi kan också vara behjälpliga med tätare avstämningar och delårsbokslut så att ni har en rättvisande bild under året i räkenskaperna. Vi kommer gärna ut till er.

Årsredovisning

I samband med att bokslutet i aktiebolag färdigställs skall en årsredovisning sammanställas som en offentlig rapport över bolagets ekonomiska ställning. Vi upprättar även årsredovisningar för föreningar som önskar det. I och med vår auktorisation kan vi lämna en rapport om årsredovisningen som ett kvitto på att redovisningen håller hög kvalitet.

Deklaration & skattedeklaration

I samband med bokföringen och lönehanteringen upprättar vi skattedeklaration för moms och arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Vi hjälper också till med upprättandet av din och ditt bolags inkomstdeklaration tillsammans med nödvändiga bilagor och skatteberäkningar. Vi reder ut oklarheter bland skatteregler som lätt kan bli besvärliga!

Referenser

”För mig och mitt företag har Ekonomibyrån hjälpt mig att hitta en digital setup som gör faktureringen mer effektiv och enklare. Nästan all fakturering sker på ”golvet” mobilt, då sparar jag både tid och blir mer effektiv i mitt jobb. Mobil fakturascanning ser också till att fakturor betalas i tid och överblicken av leverantörsfakturor blir lättillgängliga. Mitt samarbete med Ekonomibyrån ger mig trygghet om att alla siffror kommer in till myndigheter i rätt tid och att bokföringen sker på ett korroket sätt.”

Niklas Sörelind, Nennes Bilvård

”Jag har varit kund hos Ekonomibyrån i flera år nu och det jag gillar främst med dem är enkelheten och smidigheten. Min bokföring är 100% digital vilket ger mig stor frihet att scanna in underlag och kvitton när som helst på dygnet som det passar mig. Det gör min vardag flexibel och jag kan fokusera på det jag kan bäst: Laga mat!”

Martin Dahlgren, Norraby Krog

Ta nästa steg nu!