Frågan om beskattning av styrelsearvoden har varit uppe för prövning vid flera tillfällen under senare år. Domen i Högsta förvaltningsdomstolen HFD innebär att det för tillfället får anses klarlagt att styrelsearvoden normalt ska beskattas hos den som utför arbetet i inkomstlaget tjänst, om det inte endast rör sig om ett tidsbestämt styrelseuppdrag avseende en specifik fråga.

Domen medför således att möjligheten att fakturera styrelsearvoden via bolag är mycket mer begränsad än vad den är för andra typer av personliga uppdrag.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen

En artikel kring det konkreta fallet finns också att läsa på här.